Bảo tồn thiên nhiên » Cổ thụ


Dáng hương - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Dáng hương - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Dáng hương - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1941

Dáng hương - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Dáng hương - Đình Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Me chua - Chau Phi

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1411

Me chua - Lăng Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Me chua - Miếu Bà Chúa Xứ

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

.:: Tổng số truy cập ::.