Bảo tồn thiên nhiên » Cổ thụ


Phi lao - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Phi lao - Đình Long Kiến

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Phi lao - Đình Long Kiến

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Phi lao - Đình Long Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Phi lao - Đình Mỹ Phước

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1974

Phi lao - Lăng Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Dầu - Chau Pone

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1311

Dầu - Chùa Linh Sơn Cổ Tự (Phật Bốn Tay)

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.