Bảo tồn thiên nhiên » Cổ thụ


Phi lao - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Phi lao - Đình Long Kiến

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Phi lao - Đình Long Kiến

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Phi lao - Đình Long Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Phi lao - Đình Mỹ Phước

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1974

Phi lao - Lăng Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Dầu - Chau Pone

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1311

Dầu - Chùa Linh Sơn Cổ Tự (Phật Bốn Tay)

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

.:: Tổng số truy cập ::.