Bảo tồn thiên nhiên » Cổ thụ


Sộp - Đình Mỹ Phước

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1951

Sộp - Miếu Bà

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Sộp - Nguyễn Văn Cạn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Bồ đề - Chau Ngọc Tâm

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Bồ đề - Chùa Bà Lê

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1901

Bồ đề - Chùa Rô

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Bồ đề - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Bồ đề - Đình Mỹ Phước

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1951

.:: Tổng số truy cập ::.