Bảo tồn thiên nhiên » Cổ thụ


Me chua - Óc Eo

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Lâm Vồ - Chùa Xvay Ton

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1761

Vải thiều - Chùa Svay Ta Hôn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Vải thiều - Chùa Svay Ta Hôn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Gõ mật - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1941

Gõ mật - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Thị - Đình Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Đa - Dinh Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

.:: Tổng số truy cập ::.