Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Đằng ca

Tên khoa học: Securidaca inappendiculata Hassk..

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ JUGLANDACEAE (tên khoa học là JUGLANDACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.