Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Đa đậu

Tên khoa học: F. pisocarpa Bl.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: ICACINACEAE (tên khoa học là ICACINACEAE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.