Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Đa đậu

Tên khoa học: F. pisocarpa Bl.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: ICACINACEAE (tên khoa học là ICACINACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.