Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Sanguineum (Mua bà)

Tên khoa học: M. sanguineum Sims..

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ ĐẬU (tên khoa học là FABACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.