Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Mua tép (Muôi an bích)

Tên khoa học: M. osbeckoides Guuill..

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ ĐẬU (tên khoa học là FABACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.