Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Bái nhọn( Bái chổi)

Tên khoa học: Sida acuta Burm.f..

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ ĐẬU (tên khoa học là FABACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.