Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Ba bét ( Bông bét )

Tên khoa học: Mallutus barbatus Muell.Arg.

Cấp bậc sinh giới

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: THƯỢNG TIÊN (tên khoa học là GESNERIACEAE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 209
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 197
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 279

.:: Tổng số truy cập ::.