Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Thảo bạc đầu

Tên khoa học: Argyreia capitata ( Vahl) Choisy.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: CAESALPININOIDEAE (tên khoa học là CAESALPININOIDEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.