Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Tróc cẩu ( Dóc chó )

Tên khoa học: Rourea minor (Gaertn.) Aubl. Subsp.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ ĐẬU (tên khoa học là FABACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.