Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Nhận dạng gỗ Tr

Cấp bậc sinh giới

Ngành: GỖ

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Nhận dạng gỗ có chữ cái đầu tiếng Việt Nam là chữ  TR

                                             

 
   

 

.:: Tổng số truy cập ::.