Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Ba ba sọc

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài rùa

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Tên khoa học: Chưa có thông tin
Bộ (ordo): Chưa có thông tin
Họ (familia): Trionychidae
Chi (genus): Chưa có thông tin
Loài (species): Chưa có thông tin

 

Nguồn ảnh:
Bành Thanh Hùng, sưu tầm và biện tập
Trưởng phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

.:: Tổng số truy cập ::.