Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Ba ba gai

Tên khoa học: Palea steindachneri.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài bò sát

Bộ: Ba ba gai (tên khoa học là Palea steindachneri.)

Họ: Ba ba gai (tên khoa học là Trionychidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:


Đặc điểm: Ba ba gai là loài có hai đám nốt sần lớn trên phần cuối của cổ.
Đầu có những sọc đen và dải nhợt màu ở hai bên cổ.
Viền trước và bề mặt của mai được bao phủ bằng những u nhỏ.
Kích thước mai có thể tới 43cm.
Phân bố: KBT Mường Nhé - Điện Biên
Tình trạng:               VU

 

Bành Thanh Hùng. Sưu tầm.
Trưởng phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

.:: Tổng số truy cập ::.