Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Chuồn chuồn

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài chim

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

 

 

Bộ Chuồn chuồn Odonata
Lớp (class): Insecta

 

 

 

 

 

Chuồn chuồn thuộc bộ Odonata là một bộ côn trùng với khoảng 4.500 loài hiện được biết tới, chia thành hai nhóm lớn, đó là  chuồn chuồn ngô (Anisoptera) và chuồn chuồn kim (Zygoptera). Sự khác nhau chủ yếu giữa chúng chính là ở tư thế của cánh khi đậu.

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.