Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá lau kiếng (Tên tiếng Anh: Suckermouth catfish)

Tên khoa học: Hypostomus punctatus Linnaeus, 1758

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Lưỡi Trâu (tên khoa học là Pleuronectiformes)

Họ: Họ cá lau kiếng (tên khoa học là Loricariidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 6.2-29cm ứng với trọng lượng 2,7-236,5g.


Phân bố: Cá phân bố ở Guiana, Braxin, Camphuchia và Việt Nam. Cá được đánh bắt ở sông lớn. Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài tảo, giáp xác và côn trùng.


Giá trị kinh tế: Cá được dùng làm vệ sinh trong các hồ nuôi cá cảnh, có giá trị kinh tế trong nghề nuôi cá cảnh.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, đáy.


Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đây là loài cá nhập nội được đưa vào nuôi phục vụ việc làm vệ sinh cho các thành bể cá cảnh. Nhưng hiện nay loài cá này đã  thoát ra thủy vực tự nhiên & phát triển rất nhanh ở  ĐBSCL. Vì thế các nhà chuyên môn cũng như quản lý nguồn lợi thủy sản đang quan tâm đánh giá mức nguy hại của loài này ở lưu vực ĐBSCL nhưng vẫn chưa có lời kết luận.

 


 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.