Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Tép trấu, tép bò (Tên tiếng Anh: Riceland prawn)

Tên khoa học: Macrobrachium lanchesteri De Man, 1911

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Tôm (tên khoa học là Decapoda)

Họ: Tôm càng xanh (tên khoa học là Palaemonidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu tép được thu tại sông, kênh rạch, ao.


Kích thước: Kích thước tép thường gặp 3-5cm ứng với trọng lượng 4-5 gr.


Phân bố: Tép sống trong thủy vực nước ngọt


Giá trị kinh tế: Tép có giá trị kinh tế thấp


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Đáy, cào, chài.


Mùa vụ khai thác:  Xuất hiện nhiều quanh năm.

 

 

 
 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.