Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá lăng chiên

Tên khoa học: Bagarius bagarius Hamilton, 1822

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: Họ cá Lăng (tên khoa học là Sisoridae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, An Phú, Châu Phú, Long Xuyên, Chợ Mới, Châu Đốc, Châu Thành.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 5,1-15cm ứng với trọng lượng từ  0,9-25,9cm.


Phân bố: Cá phân bố trên sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và hạ lưu sông Mekong.


Đặc điểm sinh học: Cá thuộc loại cá dữ, ăn cá con và các loại động vật khác như tôm, tép, ếch nhái. Mẫu cá thu được thường rất nhỏ.


Giá trị kinh tế: Rất ít xuất hiện cá lớn.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: cào, dớn.


Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

 

 
Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.