Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá sát bay

Tên khoa học: Pangasius pleurotaenia Sauvage, 1878

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: cá Tra (tên khoa học là Pangasiidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 7,4-13cm ứng với trọng lượng 4,1-20,7g. Kích thước tối đa có thể đạt đến 35cm.


Phân bố: Cá được tìm thấy ở sông lớn và vừa của hệ thống sông Mekong. Ngoài ra cũng xuất hiện ở các con suối của Mekong, nơi nước sạch.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các ấu trùng côn trùng, giáp xác và cá con. Cá có tập tính di cư vào vùng ngập vào mùa lũ để kiếm thức ăn, sau khi nước xuống cá trở lại các sông lớn để trú ẩn.


Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác cá thấp, kích cỡ cá nhỏ, ít có giá trị kinh tế.


Khai thác : Ngư cụ được dùng khai thác: cào, lưới các loại.


Mùa vụ khai thác: tập trung vào mùa mưa.


Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá chưa được nghiên cứu nhiều.

 

Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.