Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Sến bo bo

Tên khoa học: Chi (genus): Shorea Loài (species): S. hypochra

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Malvales (tên khoa học là Malvales)

Họ: Dầu Dipterocarpaceae

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Sến bo bo hay còn gọi là vên vên nghệ, vên vên bộp, vên vên trắng

 

Chưa có tài liệu

.:: Tổng số truy cập ::.