Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Sến bo bo

Tên khoa học: Chi (genus): Shorea Loài (species): S. hypochra

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Malvales (tên khoa học là Malvales)

Họ: Dầu Dipterocarpaceae

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Sến bo bo hay còn gọi là vên vên nghệ, vên vên bộp, vên vên trắng

 

Chưa có tài liệu

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.