Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Bìm bịp lớn

Tên khoa học: Centropus sinensis intermedius (Hume)

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Động vật

Bộ: Bồ câu (Columbidae) (tên khoa học là Columbidae)

Họ: Bồ câu (Columbiformes) (tên khoa học là Columbiformes)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.