Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Dung sáng

Tên khoa học: S. lucida (Thunb.) S.&.Z.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Thực vật

Bộ: Fabales (tên khoa học là Fabales)

Họ: HỌ DẼ (tên khoa học là FAGACEAE)

.:: Tổng số truy cập ::.